Vad är ett pressmeddelande?

Ett pressmeddelande eller nyhetsrelease är ett skrivet budskap till media. Det ses som det mest fundamentala PR-verktyget. Ämnen som företag brukar ta upp i pressmeddelanden är till exempel kommande event, nya produkter och tjänster, försäljningsframgångar, innovationer, teknisk utveckling och kund case.

När du skriver ett pressmeddelande

 • Undvik långa meningar och paragrafer, repetition, och överanvändning av komplicerat språk och jargong.
 • Upprepa inte företagsnamn.
 • Missbruka inte användningen av produktnamn, varumärken eller copyrightsymboler.
 • Berätta det viktigaste i början av pressmeddelandet.
 • Var kortfattad, långa pressmeddelanden publiceras mer sällan.

Strukturen i ett pressmeddelande

Rubrik

Rubriken är den viktigaste delen av ett pressmeddelande. Den ska omedelbart fånga läsarens intresse. Rubriken ska vara kort, tydlig, fängslande och berätta nyckelbudskapet i releasen.

Ingress

Pressmeddelandets början anger tonen. Denna del av pressmeddelandet ska summera storyn och resten av texten ska förklara den. Redaktören kommer troligen inte att läsa pressmeddelandet om inledningen inte fångar intresset.

Det är mycket viktigt att du bara ger fakta i denna del av pressmeddelandet och inte har med marknads- eller försäljningsinformation. Redaktörer som bestämmer vilka pressmeddelanden som ska publiceras är bara intresserade av att ge sina läsare relevant information, inte marknadsföra tjänster eller produkter från företag.

Brödtext

Försök att ge svar på följande frågor när du skriver ditt pressmeddelande. Vem? Vad? När? Var? Varför? Hur?

Beakta följande:

 • Säg tydligt vad som är nyheten.
 • Varför är nyheten en nyhet  (vilken ny, viktig information ger den läsarna)?
 • Saker som är relaterade till nyheten (nya produkter, tjänster, kampanjer, samarbeten, innovationer, etc)
 • Avsikten med pressmeddelanden.
 • Information om företaget som levererar nyheten.

Brödtexten kan delas in i olika stycken med mellanrubriker som definierar de olika delarna av texten.

Företagsinformation

Företagsinformationen placeras efter brödtexten i pressmeddelanden. Rubriken på denna del kan vara ”Om företaget (använd gärna företagets namn)” och ska ha samma format som rubrikerna i brödtexten och i fet stil. Typsnittet bör vara det samma som i brödtexten.

Företagsinformationen ska innehålla en sammanfattande, tydlig och allsidig bild av företaget och dess policy. Denna information kan hämtas från tidigare skrivet material.

Kontaktinformation

Kontaktinformationen ska vara begränsad och specifik för pressmeddelandet. Om ditt företag har en PR- eller marknadsavdelning ska dess kontaktinformation finnas med. Annars måste du utse en person som tar ansvar för kommunikationen med pressen.

Kontaktdetaljerna ska innehålla

 • Företagets officiella namn
 • Namnen på en lokal kontaktperson och/eller en person med teknisk kunskap om produkten/tjänsten som beskrivs i pressmeddelanden.
 • Kontaktpersonens titel
 • Företagets besöksadress
 • Telefonnummer (med rätt landskod)
 • Mobiltelefonnummer med rätt landskod (om nödvändigt)
 • E-post adress
 • Adress till företagets webbsida

 

Bildtexter

Bildtexten läggs till då bilden laddas upp, eller då du redigerar bilden. Om nödvändigt ska copyright anges i slutet av texten. Tänk på att få bildtexterna översatta till alla språk, om pressmeddelandet sänds ut på flera än ett språk. 

Besök Industrial News Service Press Club för att hitta exempel på pressmeddelanden på olika språk. www.ins-news.com

Notera! Olika språkversioner av samma pressmeddelande måste laddas upp som separata flikar inom samma dokument på My Desk. Om du redan har valt en eller flera medielistor öppnas flikarna automatiskt, annars kan du välja dem själv. Du kan spara dokumentet då alla flikar har text i alla fält. Du kan tillfälligt ta bort språkflikar då du laddar upp text, eller ersätta/välja bort språk genom att redigera medielistan.