Kirjoita lehdistötiedote

Mitä on lehdistötiedote?

Lehdistötiedote tai uutistiedote on medialle kirjoitettu viesti. Sitä pidetään tärkeimpänä PR-työkaluna. Yritykset kirjoittavat tiedotteita tulevista tapahtumista, uusista tuotteista ja palveluista, myyntisaavutuksista, innovaatioista, teknisistä läpimurroista ja asiakashankkeista.

Kun kirjoitat tiedotetta:

 • Vältä pitkiä lauseita ja kappaleita,  toistoa, sekä vaikeaa kieltä ja jargonia.
 • Älä toista yrityksen nimeä.
 • Älä käytä tuotenimiä, tavaramerkkiä tai tekijänoikeus-symboleja väärin.
 • Kerro tärkein asia tiedotteen alussa.
 • Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Pitkiä tiedotteita ei juurikaan julkaista.

Lehdistötiedotteen rakenne

Otsikko

Otsikko on tiedotteen tärkein osa. Sen tulee välittömästi herättää lukijan kiinnostuksen aihetta kohtaan. Otsikon tulee olla lyhyt, selvä, kiehtova ja sisältää tiedotteen tärkeimmän viestin.

Johdanto

Johdanto lyö leiman tiedotteeseen. Tämä osa on yhteenveto koko tarinasta, jonka muu teksti selittää. Jos toimittajan kiinnostus ei herää johdantoa lukiessa, hän luultavasti jäättää loput lukematta.

Pitäydy tiedon jakamisessa ja vältä markkinointia ja myyntipuhetta. Toimittajat haluavat julkaista tekstejä, jotka kiinnostavat lukijoita. Heitä ei kiinnosta tuotteiden tai palveluiden markkinointi.

Leipäteksti

Kun kirjoitat tiedotetta vastaa kysymyksiin: Kuka? Mitä? Milloin? Missä? Miksi? Miten?

Varmista että

 • Sanot selvästi mikä uutinen on kyseessä.
 • Jutusta ilmenee mikä tekee uutisesta uuden (mikä on uutisarvo lukijoille)?
 • Mainitset uutiseen liittyviä asioita (uudet tuotteet, palvelut, kampanjat, yhteistyöhankkeet, innovaatiot yms.)
 • Tiedotteen tavoite käy selväksi.
 • Jutusta löytyy tietoa yrityksestä, joka julkaisee uutisen.

Leipätekstiä on hyvä jakaa kappaleisiin omine väliotsikkoineen.

Tietoa yrityksestä

Yritystieto tulee leipätekstin jälkeen. Tämän osion otsikko voi olla ”Tietoa [yrityksestä]”.

Otsikon tulisi olla samannäköinen kuin leipätekstin väliotsikot, lihavoitu ja sama kirjasintyyppi kuin leipätekstissä.

Yritystiedon tulee antaa selvän yleiskuvan yrityksestä ja sen toimintaperiaatteista.  Yleensä käytetään toistuvasti samaa tekstiä.

Yhteystiedot

Yhteystiedot koskevat juuri kyseistä tiedotetta. Jos yrityksessä on markkina- tai viestintäosasto lisätään kyseisen osaston yhteystiedot. Muissa tapauksissa yhtiön nimetty edustaja vastaa lehdistösuhteista.

Yhteistietoihin kuuluu

 • Yrityksen virallinen nimi
 • Paikallisen yhteyshenkilön nimi ja/tai henkilön, joka tuntee tiedotteen tuotteen teknisesti.
 • Yhteyshenkilön titteli
 • Yrityksen käyntiosoite
 • Puhelinnumero oikeine maakoodeineen
 • Kännykkänumero oikeine maakoodeineen (jos on tarpeen)
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen internetosoite

Kuvatekstit

Jokaiseen liitettyyn kuvaan lisätään kuvateksti kaikilla tarvittavilla kielillä. Tekijänoikeusmerkki lisätään tarvittaessa tekstin loppuun. 

Esimerkkejä lehdistötiedotteista löydät sivustosta Industrial News Service Press Club:  http://ins-news.com 

Huom! Saman tiedotteen eri kieliversiot lisätään saman tiedoston eri välisivuihin Työpöydälläni. Jos olet jo valinnut yhden tai useamman medialistan, tekstityökalu avaa automaattisesti oikeat kielisivut. Pystyt tallentamaan tekstitiedoston kun olet täyttänyt kaikkien kielisivujen kaikkia kenttiä. Voit tilapäisesti poistaa yksittäisiä sivuja kun luot tekstitiedoston, tai korvata/poistaa kieliä muokkaamalla medialistaa.